Работно време

Понеделник-Недела(08:00-23:00ч)

+389 43 231 473

За Нас

Стручност, ефикасност, постојан напредок, колегијалност и почитување во процесот на лечење и нега на пациентите!

ЈЗУ Општа болница Велес е установа од секундарно ниво на здравствена заштита која пружа високо квалитетни здравствени услуги, со примена на современи дијагностичко-терапевтски процедури и методи на лечење. Темел на сите активности е воспоставување на повисоки стандарди низ едукација на кадарот, унапредување на квалитетот на работа и воведување на нови методи и технологии.

Koнтакт

Пол

Машко Женско